Regeringspropositioner: 2006

Propositioner enligt nummer

280-261 260-241 240-221 220-201 200-181 180-161 160-141 140-121 120-101 100-81 ...20-1

RP 280/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
RP 279/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
RP 278/2006
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2007 (Den första tilläggsbudgeten för 2007)
RP 277/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 § i utlänningslagen
RP 276/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 4 a § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland
RP 275/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om sociala företag samt 7 kap. 9 och 11 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
RP 274/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om försök med samarbete inom regioner
RP 273/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål
RP 272/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
RP 271/2006
Regeringens proposition till riksdagen om befrielse från inkomstskatt för Finnvera Abp
RP 270/2006
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2006
RP 269/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
RP 268/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg
RP 267/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare och till vissa lagar som har samband med den
RP 266/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen
RP 265/2006
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd)
RP 264/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försvarsmakten samt vissa lagar som har samband med den
RP 263/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av kommunallagen
RP 262/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna
RP 261/2006
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 kap. i fängelselagen och 8 kap. i häktningslagen
Propositioner enligt nummer

280-261 260-241 240-221 220-201 200-181 180-161 160-141 140-121 120-101 100-81 ...20-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.