Regeringspropositioner: 2003

Propositioner enligt nummer

181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-42 41-22 21-2 1-1

RP 181/2003
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om arbetarskyddsförvaltningen
RP 180/2003
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg och lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg
RP 179/2003
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tilläggsprotokollet
RP 178/2003
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tilläggsprotokollet
RP 177/2003
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
RP 176/2003
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt skoltlagen
RP 175/2003
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsregisterlagen och fastighetsbildningslagen
RP 174/2003
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 173/2003
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 172/2003
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förutsättningarna för förvärvsarbete för medborgare i Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien
RP 171/2003
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt till lagar om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 10 kap. 18 § sjölagen
RP 170/2003
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
RP 169/2003
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Pallas - Yllästunturi nationalpark och om ändring av lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark
RP 168/2003
Regeringens proposition till riksdagen med föslag till lag om polisutbildning samt lagar om ändring av polisförvaltningslagen och av 7 § polislagen
RP 167/2003
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen och vissa lagar som har samband med den
RP 166/2003
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om astrofysiskt samarbete och förslag till lag om sättande i kraft de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 165/2003
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om hur vissa projekt som påverkar användningen av miljön skall handläggas i ett inlösningsförfarande och om ändring av kärnenergilagen
RP 164/2003
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och fastighetsbildningslagen
RP 163/2003
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
RP 162/2003
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om integritetsskydd i arbetslivet samt till ändring av vissa lagar som har samband med den
Propositioner enligt nummer

181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-42 41-22 21-2 1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.