Regeringspropositioner: 1997

Propositioner enligt nummer

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 ...6-1

RP 226/1997
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 1997
RP 225/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen
RP 224/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 (och 4, ShUB 26/1997 rd) § lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen
RP 223/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar i samband därmed
RP 222/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
RP 221/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringskassor
RP 220/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om anordningars energieffektivitet
RP 219/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsskydd i kortvariga anställningsförhållanden inom staten
RP 218/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av avtal som gäller lån eller återköp av värdepapper
RP 217/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utkomststöd och till lag om upphävande av vissa bestämmelser i socialvårdslagen och socialvårdsförordningen
RP 216/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
RP 215/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av arbetslösas frivilliga studier och till lag om ändring av 6 § lagen om studiestöd
RP 214/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen
RP 213/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om exportgaranti
RP 212/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk samt av vissa andra lagar som har samband med skogsbruksfinansieringen
RP 211/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med utsäde (Ny rubrik: Lag om ändring av lagen om handel med utsäde och temporär ändring av lagens 3 och 4 §, JsUB 15/1997 rd)
RP 210/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bibliotekslag
RP 209/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen samt till annan lagstiftning om clearingverksamhet inom värdepappershandel
RP 208/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och lagen om värdepappersföretag samt lagar i anslutning därtill
RP 207/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Propositioner enligt nummer

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 ...6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.