Regeringspropositioner: 1997

Propositioner enligt nummer

246-227 ...206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

RP 106/1997
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan de nordiska länderna om nordisk arbetsmarknad för personer som genomgått en behörighetsgivande högre utbildning omfattande minst tre års studier
RP 105/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 18 § lagen om påförande av accis
RP 104/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 § lagen om skattetillägg och förseningsränta
RP 103/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 1998
RP 102/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 12 c § lagen om skatteuppbörd
RP 101/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatteskalorna för 1998
RP 100/1997
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 1998
RP 99/1997
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en ansökan om asyl som framställts i en av medlemsstaterna i de Europeiska gemenskaperna samt med förslag till lag om ändring av
RP 98/1997
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i det nordiska avtalet om samarbete i fråga om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen
RP 97/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om utnyttjande av elektronisk telekommunikation och automatisk databehandling vid domstolarna (Ny rubrik: Lag om elektronisk telekommunikation i rättegångsärenden)
RP 96/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
RP 95/1997
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ukraina om internationell landsvägstrafik
RP 94/1997
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina
RP 93/1997
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ryssland
RP 92/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som ansluter sig till revideringen av berättelsen om regeringens åtgärder
RP 91/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av Europeiska gemenskapens miljömärke
RP 90/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett temporärt stödsystem för hushållsarbete
RP 89/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
RP 88/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetsmarknadsstöd
RP 87/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
Propositioner enligt nummer

246-227 ...206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.