Regeringspropositioner: 1997

Propositioner enligt nummer

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 ...6-1

RP 246/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bränsleavgift
RP 245/1997
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem
RP 244/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om komplettering av rådets förordning (EG) nr 2271/96 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning
RP 243/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar och vissa andra lagar som anknyter till den
RP 242/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen och om ändring av 75 § vägtrafiklagen
RP 241/1997
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om hemarbete, som godkänts vid den 83:e Internationella arbetskonferensen
RP 240/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna vägar
RP 239/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av straffbestämmelserna om kränkning av integritet och frid samt om ärekränkning
RP 238/1997
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet för bekämpande av våldsbrott på flygplatser som används för civil luftfart i internationell trafik
RP 237/1997
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet
RP 236/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till idrottslag
RP 235/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överlåtelse av vissa fastigheter till Helsingfors stad
RP 234/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ansvar i spårtrafik och lag om ändring av trafikförsäkringslagen
RP 233/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen
RP 232/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och fastighetsregisterlagen
RP 231/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 1998 och 1999
RP 230/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 och 47 § alkohollagen
RP 229/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
RP 228/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringskassor och lagen om pensionsstiftelser
RP 227/1997
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen
Propositioner enligt nummer

246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 66-47 ...6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.