Regeringspropositioner: 1993

Propositioner enligt nummer

329-310 309-290 289-270 269-250 249-230 229-210 209-190 189-170 169-150 149-130 ...9-1

RP 269/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om försöksverksamhet med samhällstjänst
RP 268/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagens stadganden om häleri, missbruk av förtroendeställning och oredlighet som gäldenär (Lag om ändring av strafflagen)
RP 267/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tryggande av deponenternas fordringar i andelslag som bedriver sparkasseverksamhet
RP 266/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 5 a § lagen om naturskydd
RP 265/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär årsavgift för sådan läkarservice inom den öppna sjukvården som ordnas utöver företagshälsovårdsservice och till lag om temporär ändring av 29 a § sjukförsäkringslagen
RP 264/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
RP 263/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 3 § lagen om centralen för turistfrämjande
RP 262/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse
RP 261/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 a och 5 §§ lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård
RP 260/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om exportgaranti
RP 259/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstid
RP 258/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 11 § lagen om Luftfartsverket
RP 257/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Forststyrelsen
RP 256/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor
RP 255/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner samt till lagen som har samband med den
RP 254/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om republikens presidents rätt till pension
RP 253/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gottgörelsen till republikens president
RP 252/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om avgift som för 1994 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
RP 251/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen
RP 250/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Propositioner enligt nummer

329-310 309-290 289-270 269-250 249-230 229-210 209-190 189-170 169-150 149-130 ...9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.