Regeringspropositioner: 1993

Propositioner enligt nummer

329-310 309-290 289-270 269-250 249-230 229-210 209-190 189-170 169-150 149-130 ...9-1

RP 289/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 § lagen om dödförklaring och 43 och 45 §§ äktenskapslagen
RP 288/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon
RP 287/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet samt lagar som har samband med den
RP 286/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om yrkesexamina
RP 285/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sammanslagningsunderstöd till kommuner och lag om temporär ändring av 35 § lagen om statsandelar till kommunerna
RP 284/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skattelättnader för vissa egendomsförvaltningsbolag
RP 283/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäljning av tomter till aktiebolaget Kesko Oy
RP 282/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och vissa lagar som har samband med den samt om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
RP 281/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetskontroller inom flygtrafiken
RP 280/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om lantmäteriverket
RP 279/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beskattningslagen, lagen om förskottsuppbörd, lagen om skatteuppbörd samt lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt
RP 278/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behörighet för och rättshjälp till den internationella domstol som behandlar brott som begåtts i det forna Jugoslavien (Ny rubrik: Lag om behörighet för och rättshjälp till den internationella tribunal som behandlar brott som
RP 277/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen
RP 276/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
RP 275/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § lagen om konkurrensbegränsningar
RP 274/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om aktiebolaget Kera Ab
RP 273/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om marknadsföringsfonden för lantbruksprodukter
RP 272/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om marknadssystemet för lantbruksprodukter
RP 271/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om importskydd och prisskillnadsersättningar för lantbruksprodukter
RP 270/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 3 § lagen angående omorganisering av förvaltningen och vården av Antelska samlingarna och penningmedlen
Propositioner enligt nummer

329-310 309-290 289-270 269-250 249-230 229-210 209-190 189-170 169-150 149-130 ...9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.