Regeringspropositioner: 1993

Propositioner enligt nummer

329-310 ...269-250 249-230 229-210 209-190 189-170 169-150 149-130 129-110 109-90 89-70 ...9-1

RP 169/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring lagen om skada, ådragen i militärtjänst
RP 168/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
RP 167/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om energiunderstöd (Ny rubrik: Lag om ändring av 3 och 8 §§ om energiunderstöd, EkUB 38/1993)
RP 166/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om räntestödslån för små och medelstora företags investeringar
RP 165/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 9 §§ lagen om räntestöd för finansiering av fartygsleveranser
RP 164/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ombildandet av Kartcentralen till statsbolag
RP 163/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om köttbesiktning
RP 162/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § lagen om bekämpning av flyghavre
RP 161/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionsanstaltens finansiering år 1994
RP 160/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 § inkomstskattelagen
RP 159/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen (Ny rubrik: Lag om ändring och temporär ändring av fastighetsskattelagen, StaUB 56/1993)
RP 158/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa undantag år 1994 från stadgandena i 8 § lagen om statsandelar till kommunerna
RP 157/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 13 §§ lagen om försöksverksamhet med samhällstjänst samt ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om försöksverksamhet med samhällstjänst
RP 156/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 a och 3 b §§ lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab
RP 155/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
RP 154/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
RP 153/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet
RP 152/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om freds- och konfliktforskningsinstitutet
RP 151/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa arrangemang för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1994
RP 150/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § lagen om lärarutbildning
Propositioner enligt nummer

329-310 ...269-250 249-230 229-210 209-190 189-170 169-150 149-130 129-110 109-90 89-70 ...9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.