Hirsitaloteollisuuden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 8/2022
Päätöksen antopäivä: 06.06.2022
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Puuteollisuusyrittäjät ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 11.03.2022
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2022
Päättymispäivämäärä: 29.02.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA


PÄÄTÖS Nro 8/2022
Antamispäivä 6.6.2022
Asian nro 22-48


TYÖEHTOSOPIMUS Hirsitaloteollisuuden työehtosopimus 2022-2024
Allekirjoitettu 11.3.2022
Voimaantulo 1.3.2022


TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Puuteollisuusyrittäjät ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Hirsitaloteollisuutta koskevaa työehtosopimusta noudatetaan sen
soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan hirsitaloja, hirsirakennuksia,
hirsiä sekä hirsiaihioita ja CLT:tä valmistavien Puuteollisuusyrittäjät ry:n
jäsenyritysten ja kaikkien niiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti
ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Puuteollisuusyrittäjät on ilmoittanut, että sen 11 jäsenyrityksen palveluksessa
on noin 700 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että 236 sen jäsentä työskentelee
työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Sopijaosapuolilta saadun tiedon mukaan työehtosopimusta sovelletaan lähinnä
toimialalla 16231 puutalojen valmistus sekä CLT:n valmistuksen osalta
toimialalla 16239 muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus.
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa näihin toimialaluokkiin tilastoituu myös
muuta toimintaa, joten alan kokonaistyöntekijämäärä ei ole suoraan
selvitettävissä työssäkäyntitilastosta. Sopijaosapuolten arvion mukaan
hirsitaloteollisuuden työehtosopimuksen piirissä on puutalojen valmistuksen
toimialaluokasta noin 800 työntekijää ja muu rakennuspuusepäntuotteiden
valmistus -toimialaluokasta noin kahden prosentin osuus eli noin 66
työntekijää. Alan kokonaistyöntekijämäärä on siten noin 866 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä hirsitaloteollisuutta koskevan
työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää noin 866 ja
toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin
kuuluvien työntekijöiden määrää noin 700, voidaan todeta, että
hirsitaloteollisuutta koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on
työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla
työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että
hirsitaloteollisuutta koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan
työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja
siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2
luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana
työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.3.2022 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen
yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman
lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin
oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, jäsen Jari Murto

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.