15.08.2022 10/2022

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 10/2022
Päätöksen antopäivä: 15.08.2022
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: HETA - henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry
Työntekijäosapuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 09.10.2023
Voimaantulopäivämäärä: 01.10.2023
Päättymispäivämäärä: 30.04.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 10/2022
Antamispäivä 15.8.2022
Asian nro 22-146

TYÖEHTOSOPIMUS Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 2022-2023
Allekirjoitettu 9.5.2022
Voimaantulo 9.5.2022

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry
Työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta
noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Heta -
henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry:n varsinaisena jäsenenä
olevien luonnollisten henkilöiden työntekijöiden työsuhteissa. Soveltamisen
edellytyksenä on, että varsinainen jäsen toimii itse tai vammaisen henkilön
puolesta tämän henkilökohtaisen avustajan työnantajana. Työehtosopimuksen
soveltamista ei estä se, että vammainen henkilö saa lain tai vakuutuksen
perusteella korvausta avustajan palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Tätä työehtosopimusta ei sovelleta oikeushenkilöiden palveluksessa oleviin
eikä henkilökohtaisen avun palveluita tuottavien yksityisten
elinkeinonharjoittajien palveluksessa oleviin avustajiin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä
Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti
ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

HETA - Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto on ilmoittanut, että sillä
on jäsentyönantajia 4 288 (työnantajina luonnolliset henkilöt).
Työntekijämääräksi on ilmoitettu n. 7 300 (paljon osa-aikaisia ja tarvittaessa
töihin kutsuttavia, arviolta 1,7 työsuhdetta per työnantaja).

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut, että n. 2 700 sen jäsentä
työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalalla
työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärää. HETA – Henkilökohtaisten
avustajien työnantajien liiton edustaja on osittain tilastotietojen perusteella
arvioinut, että työnantajamallissa olisi kaikkiaan noin 14 000 henkeä. Jokaisella
heistä on vähintään yksi työntekijä, monilla useampia. Arviolta työntekijöitä on
noin 1,7 per työnantaja. Näin ollen henkilökohtaisia avustajia voidaan arvioida
työskentelevän työehtosopimuksen soveltamisalalla noin 24 000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä HETA - Henkilökohtaisten avustajien
työnantajien liiton ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välisen
henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen
tarkoittaman alan koko työntekijämäärää n. 24 000 ja toisaalta
työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien
työntekijöiden määrää n. 7 300, voidaan todeta, että työehtosopimus ei ole
työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla
työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että
HETA - Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton ja Julkisten ja
hyvinvointialojen liitto JHL:n välinen henkilökohtaisia avustajia koskeva
valtakunnallinen työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2
luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin
oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, jäsen Jari Murto

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.