Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 17/2020
Päätöksen antopäivä: 16.11.2020
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
Allekirjoituspäivämäärä: 20.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 20.03.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 17/2020
Antamispäivä 16.11.2020
Dnro 12238

TYÖEHTOSOPIMUS Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 20.3.2020
Voimaantulo 20.3.2020

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Partiotyönantajia koskevaa työehtosopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyhteisön Partiotyönantajat ry:n ja sen jäsenjärjestö/-yhteisöjen palveluksessa oleviin toimihenkilöihin. Sopimus ei kuitenkaan koske sellaisia yhteisön johtoon kuuluvia henkilöitä, jotka edustavat työnantajaa toimihenkilöiden työ- ja palkkaehtoja määrättäessä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen 12 jäsenyrityksen palveluksessa on 85 sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa työntekijää.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on ilmoittanut, että sillä on 30 työntekijää sopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Partiotoiminta kuuluu toimialaluokkaan 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt. Kyseiseen toimialaluokkaan kuuluu myös lukuisia muita järjestöjä. Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista.

Partiotyönantajat ry:n jäseniä ovat Suomen Partiolaiset ja partiopiirit. Partiopiirejä on 11. Palvelualojen työnantajat PALTAn mukaan partiotoimintaa voivat Suomessa harjoittaa ainoastaan Suomen Partiolaisten jäsenjärjestöt. Partiotoimintaa voidaan harjoittaa ainoastaan lippukunnassa, joka on järjestäytynyt partiopiiriin ja on tämän kautta myös Suomen Partiolaisten jäsen. Näin ollen alalla ei ole muita työnantajia kuin normaalisitovuuspiirin yhteisöt, ja alan kokonaistyöntekijämäärä on sama kuin normaalisitovuuspiirin työntekijämäärä eli 85 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Partiotyönantajia koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (85) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (85), voidaan todeta, että Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 20.3.2020 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, jäsen Jari Murto

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.