Neuvonta-alan runkosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 7/2020
Päätöksen antopäivä: 14.09.2020
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Agronomiliitto ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 05.05.2020
Voimaantulopäivämäärä: 26.03.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 7/2020
Antamispäivä 14.9.2020
Dnro 12194

TYÖEHTOSOPIMUS Neuvonta-alan runkosopimus
Allekirjoitettu 5.5.2020
Voimaantulo 26.3.2020

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Agronomiliitto ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry,
Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Neuvonta-alan runkosopimus on työehtosopimus ja sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTAn jäsenenä olevien maaseutuelinkeinoja pl. metsätalous harjoittavien sekä neuvonta-alalla toimivien ja niihin liittyvää tutkimustoimintaa suorittavien jäsenten palveluksessa oleviin toimihenkilöihin. Sopimusta noudatetaan myös em. jäsenten oman toimintansa ohessa harjoittamaan muuhun pienimuotoiseen yritys- tai muuhun vastaavaan toimintaan, jota varten ei ole perustettu omaa itsenäistä yhtiötä tai yhdistystä.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa yhtenä työntekijäsopijapuolena oli Palkansaajajärjestö Pardia ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 83 jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä olevia työntekijöitä 1 673.

Työntekijäliitot ovat ilmoittaneet, että niillä on jäseniä sopimuksen soveltamisalalla seuraavasti: Agronomiliitossa 151 jäsentä, Ammattiliitto Prossa 125 jäsentä, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty:ssä 432 jäsentä ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä 145 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta ei voida selvittää neuvonta-alan runkosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärää. Neuvontatoimintaa ja neuvontajärjestöjä on usealla toimialalla. Työehtosopimuksen soveltamisalalla toimivat muun muassa Maaseutukeskukset, 4H-Liitto, Marttajärjestö sekä käsi- ja taideteollisuusyhdistyksiä ja pieniä neuvontajärjestöjä.

Muun selvityksen puuttuessa työnantajaliitolta on pyydetty arvio alan kokonaistyöntekijämäärästä. Työnantajaliitto on arvioinut alan työntekijöiden kokonaismääräksi noin 1 873 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä neuvonta-alaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1 873) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1 673), voidaan todeta, että neuvonta-alaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että neuvonta-alaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 26.3.2020 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, varajäsen Jari Murto

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.