Puutarha-alan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 46/2019
Päätöksen antopäivä: 13.05.2019
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 07.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 46/2019
Antamispäivä 13.5.2019
Dnro 11980

TYÖEHTOSOPIMUS Puutarha-alan työehtosopimus
Allekirjoitettu 24.1.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Puutarha-alan työehtosopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan kaikkien Maaseudun Työnantajaliiton puutarha-alalla toimivien jäsenyritysten ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden välisissä työsuhteissa. Sopimusta sovelletaan kukka-, viherkasvi-, vihannes-, taimi- ja sienituotantoa harjoittavissa yrityksissä, kukkien ja viherkasvien vuokrausta ja huoltoa harjoittavissa yrityksissä, kukkataloissa ja viherkeskuksissa, joissa kasvien hoito on merkittävä osa yrityksen toimintaa, sekä yrityksen toimintaan osana kuuluvassa puutarhatuotteiden tukku- ja vähittäismyynnissä.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jonka työntekijäsopijapuolena oli Puuliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Maaseudun työnantajaliitto on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 274 jäsenyritystä, joiden palveluksessa on 3 964 sopimuksen piiriin kuuluvaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on 1 007 jäsentä sopimusalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä ei ilmene käytettävissä olevista tilastoista. Sopijaosapuolilta on pyydetty arviot alan kokonaistyöntekijämäärästä. Työnantajaliitto on ilmoittanut aiempaan maatalouslaskennan yhteydessä saatuun tietoon perustuen kokonaistyöntekijämääräarviokseen n. 4 221 työntekijää. Työntekijäliitto on yhtynyt tähän arvioon. Alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida n. 4220 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä puutarha-alaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 4 220) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (3 964), voidaan todeta, että puutarha-alaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että puutarha-alaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.