Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 30/2018
Päätöksen antopäivä: 11.10.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Liitto MTJL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 09.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 09.04.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 30/2018
Antamispäivä 11.10.2018
Dnro 11976

TYÖEHTOSOPIMUS Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus
Allekirjoitettu 7.2.2018
Voimaantulo 1.1.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Liitto MTJL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Seminologeja ja keinosiemennysasemia koskevaa työehtosopimusta sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n keinosiemennysalalla toimivien jäsenten palveluksessa oleviin toimihenkilöihin ja työntekijöihin. Sopimus ei kuitenkaan koske johtoon kuuluvia, kuten esimerkiksi toimitusjohtajia, toiminnanjohtajia ja heidän esimiesasemassa olevia alaisiaan.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTAn ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen piirissä neljä jäsentyönantajaa, joissa on työssä yhteensä noin 317 työehtosopimuksen piirissä olevaa henkilöä.

Maaseututoimihenkilöjärjestöjen Liiton ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen soveltamisalalla 242 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisella toimialalla ”Kotieläintaloutta palveleva toiminta”, jolla on tilastokeskuksen vuoden 2015 työssäkäyntitilaston mukaan työskennellyt yhteensä 625 henkilöä. Tilastokeskuksen jaottelun mukaan tähän samaan toimialaan kuuluu kuitenkin myös sellaisia ryhmiä, joihin tätä työehtosopimusta ei sovelleta. Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimuksen soveltamispiirissä on siten työntekijöitä vähemmän kuin 652.

Palvelualojen työnantajat PALTAn käsityksen mukaan kaikki alan yritykset ovat järjestäytyneet PALTAan ja alan kokonaistyöntekijämäärä on siten sama kuin normaalisitovuuspiirin työntekijämäärä. Työntekijäpuolikaan ei kysyttäessä ilmoittanut, että alalla olisi muita yrityksiä tai enemmän työntekijöitä. Muun luotettavan selvityksen puuttuessa sopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärän voidaan arvioida olevan noin 317.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä seminologeja ja keinosiemennysasemia koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 317) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (n. 317), voidaan todeta, että seminologeja ja keinosiemennysasemia koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.1.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.