Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 15/2018
Päätöksen antopäivä: 11.06.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 20.12.2017
Voimaantulopäivämäärä: 01.12.2017
Päättymispäivämäärä: 30.10.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 15/2018
Antamispäivä 11.6.2018
Dnro 11943

TYÖEHTOSOPIMUS Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus
Allekirjoitettu 20.12.2017
Voimaantulo 1.12.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimusta sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Lasikeraaminen teollisuus LT ry:n jäsenyritysten ja niiden palveluksessa olevien työntekijöiden välisissä työsuhteissa.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työntekijäsopijapuolena oli TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Lasikeraaminen teollisuus LT on ilmoittanut, että sen 18 jäsenyrityksen palveluksessa on 1 792 sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on n. 2 000 jäsentä sopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Työehtosopimuksen sopijaosapuolilta on pyydetty arvio alan kokonaistyöntekijämäärästä.

Molemmat sopijaosapuolet ovat esittäneet arvionaan, että alan kokonaistyöntekijämäärä on n. 2 500 työntekijää. Vahvistamislautakunnan ratkaisu voidaan perustaa tähän arvioon.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 2 500) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1 792), voidaan todeta, että lasikeraamista teollisuutta koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että lasikeraamista teollisuutta koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.