Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 18/2018
Päätöksen antopäivä: 11.06.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kumiteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 03.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 21.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 18/2018
Antamispäivä 11.6.2018
Dnro 11922

TYÖEHTOSOPIMUS Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 4.1.2018
Voimaantulo 1.12.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Kumiteollisuus ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kumiteollisuuden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kumiteollisuus ry:n jäsenyritysten tuotantolaitosten ja niiden työntekijäin välisissä työsuhteissa.

Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työntekijäpuolena oli TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kumiteollisuuden ilmoituksen mukaan sillä on 16 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä 957 työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 1 677 jäsentä.

Luku kattaa työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet, mukaan lukien työttömät. Luvussa on merkittävä määrä mm. vuokratyöntekijöitä, jotka tilastoituvat eri toimialoille.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä ei suoraan ilmene käytettävissä olevista tilastoista. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi sopimusosapuolilta ja asiassa saadun muun selvityksen perusteella kumiteollisuuden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan kokonaistyöntekijämääräksi n. 1 135 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä kumiteollisuuden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 1 135) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (957), voidaan todeta, että kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.