11.06.2018 16/2018

Jakelua koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 16/2018
Päätöksen antopäivä: 11.06.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Medialiitto ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 28.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 16/2018
Antamispäivä 11.6.2018
Dnro 11959

TYÖEHTOSOPIMUS Jakelua koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 16.11.2017
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Medialiitto ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Jakelua koskeva työehtosopimus koskee sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Medialiiton jäsenyritysten palveluksessa olevia jakajia ja heidän työehtojaan. Työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluu kaikkien osoitteellisten ja osoitteettomien lähetysten jakaminen sekä yrityksen jakeluliiketoimintaan liittyvä muu työ.

Sopimus korvaa Medialiitto ry:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n välisen jakajia koskevan työehtosopimuksen.

Soveltamisalalla oleva toinen työehtosopimus

Jakelua koskeva työehtosopimus on soveltamisalaltaan päällekkäinen yleissitovaksi vahvistetun Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n välisen viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen kanssa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Medialiitto on ilmoittanut, että sen 17 jäsenyrityksen palveluksessa on 5 583 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että 1 317 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Jakelua koskevassa työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärä ei selviä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta, koska alan työntekijöitä on tilastoitunut usealle eri toimialalle.

Koska jakelua koskeva työehtosopimus on soveltamisalaltaan päällekkäinen viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen kanssa, jonka normaalisitovuuspiiriin kuuluu noin 12 692 työntekijää, jakelua koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärän selvittäminen ei ole välttämätöntä.

JOHTOPÄÄTÖS

Ottaen huomioon, että Medialiiton ja Teollisuusliiton välisen jakelua koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla on tehty myös edellä mainittu viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus, joka turvaa asianomaisten työntekijöiden vähimmäistyöehtoja laajemmin kuin jakelua koskeva työehtosopimus ja joka on vahvistettu yleissitovaksi, ei jakelua koskevaa työehtosopimusta voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalaltaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen jakelua koskeva työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.