Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 26/2018
Päätöksen antopäivä: 11.10.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 15.12.2017
Voimaantulopäivämäärä: 01.12.2017
Päättymispäivämäärä: 30.11.2019
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 26/2018
Antamispäivä 11.10.2018
Dnro 12016

TYÖEHTOSOPIMUS Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 15.12.2017
Voimaantulo 1.12.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan työehtosopimusta sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan koko maan lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan työntekijöihin.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen, yleissitovuutta vailla olleen työehtosopimuksen, jossa työntekijäsopijapuolena oli TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Lasitus- ja Hiomoliiton ilmoituksen mukaan sen 46 jäsenyrityksen palveluksessa on 470 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on n. 390 jäsentä työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto on selvittänyt alan kokonaistyöntekijämäärää Suomen Tasolasiyhdistyksen jäsenrekisteristä sekä huomioimalla työehtosopimuksen soveltamisalalla todennäköisesti toimivat, näihin kahteen yhdistykseen kuulumattomat yritykset. Selvityksen mukaan alalla on n. 785 työntekijää. Teollisuusliitto yhtyy tähän arvioon. Muun selvityksen puuttuessa alan kokonaistyöntekijämäärän voidaan sopijaosapuolten arvion perusteella katsoa olevan n. 785.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 785) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (470), voidaan todeta, että lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.