Kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 22/2018
Päätöksen antopäivä: 20.08.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kenkä- ja Nahkateollisuus ry, Kemianteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 28.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 17.04.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 22/2018
Antamispäivä 20.8.2018
Dnro 11942

TYÖEHTOSOPIMUS Kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimus
Allekirjoitettu 10.1.2018
Voimaantulo 1.12.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Kenkä- ja nahkateollisuus ry, Kemianteollisuus ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimusta sovelletaan Kenkä- ja nahkateollisuus ry:n jäsentehtaitten ja niissä työskentelevien kaikkien työntekijöiden välisissä työsuhteissa.

Sopimus korvaa 30.11.2017 päättyneen samannimisen, soveltamisalaltaan saman sisältöisen sopimuksen, jossa sopijaosapuolina olivat TEAM teollisuusalojen ammattiliitto ry ja Kemianteollisuuden alainen Kenkä- ja nahkateollisuus ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kenkä- ja nahkateollisuus on ilmoittanut, että heillä on 15 jäsenyritystä, joiden palveluksessa yhteensä 621 tes:n piiriin kuuluvaa työntekijää.

Teollisuusliitto ry on ilmoittanut, että heillä 798 alalla työskentelevää jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan nahan parkitsemisen ja muokkauksen, matka- ja käsilaukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistuksen, turkisten muokkauksen ja värjäyksen sekä jalkineiden valmistuksen alalla. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan näillä aloilla työskenteli 31.12.2015 yhteensä 838 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 838) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 621), voidaan todeta, että kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.