Jalometallialan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 13/2018
Päätöksen antopäivä: 11.06.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kemianteollisuus KT ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 24.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 02.03.2020
Päättymispäivämäärä: 31.12.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 13/2018
Antamispäivä 11.6.2018
Dnro11910

TYÖEHTOSOPIMUS Jalometallialan työehtosopimus
Allekirjoitettu 28.11.2017
Voimaantulo 1.11.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Kemianteollisuus KT ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Jalometallialan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Kultaseppien Työnantajaliiton jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden väliset työsuhteet. Sopimukseen eivät kuitenkaan kuulu työnjohtajat, konttorihenkilökunta ja myyjät.

Mikäli jokin muutakin kuin jalometalliteollisuutta harjoittava työnantaja on ainoastaan jalometalliteollisuutta harjoittavan laitoksen tai osaston osalta Kultaseppien Työnantajaliiton jäsen, sovelletaan sopimusta vain mainitulta osalta laitoksen tai osaston työntekijöiden työsuhteisiin.

Päätös korvaa aiempaa samannimistä sopimusta koskevan päätöksen, jossa työntekijäpuolena oli Metallityöväen liitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kemianteollisuus KT ry on ilmoittanut, että järjestöllä on 4 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa työskentelevien henkilöstön määrä on 114.

Teollisuusliitto ry on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen piirissä 193 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Sopimusta sovelletaan Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisella toimialalla 32120 Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus. Kyseisellä toimialalla on vuoden 2015 työssäkäyntitilaston mukaan työntekijäasemassa olevia työntekijöitä tuntemattomat huomioon ottaen yhteensä 205.Työehtosopimusta ei sovelleta myyjiin, joiden lukumäärä on mukana työssäkäyntitilaston työntekijämäärässä.

Kemianteollisuus KT ry:n antaman selvityksen jäsenyrityksissä työskentelee 19 myyjää.

Yritykset, jotka eivät ole työnantajaliiton jäseniä, ovat Kemianteollisuuden antaman selvityksen mukaan pieniä muutaman ihmisen korupajoja, joissa suunnitellaan, valmistetaan ja myydään koruja. Järjestäytymättömät yritykset työllistävät Kemianteollisuuden arvion mukaan yhteensä enintään 20 työntekijää tai omistaja-yrittäjää, eikä erillisiä myyjän nimikkeellä toimivia henkilöitä lainkaan.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä jalometallialaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 186 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää 114, voidaan todeta, että jalometallialaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että jalometallialaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.11.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Jarno Virtanen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.