20.08.2018 21/2018

Lasikeraamisen teollisuuden sähkömiesten työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 21/2018
Päätöksen antopäivä: 20.08.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Työntekijäosapuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 15.01.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.12.2017
Päättymispäivämäärä: 30.11.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 21/2018
Antamispäivä 20.8.2018
Dnro 12011

TYÖEHTOSOPIMUS Lasikeraamisen teollisuuden sähkömiesten työehtosopimus
Allekirjoitettu 28.2.2017
Voimaantulo 1.12.2016

Työehtosopimus on saatu vahvistamislautakunnan käsiteltäväksi 26.6.2018.

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Työntekijäpuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Työehtosopimuksessa sovitaan, että lasikeraamisessa teollisuudessa työskenteleviin sähköalan työntekijöihin sovelletaan lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimusta.

Sopimus korvaa aiemman, samannimisen sopimuksen, jossa työnantajaosapuolena oli Lasikeraaminen teollisuus LT ry:n sijasta Kulutustavararyhmä ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Lasikeraaminen teollisuus LT on ilmoittanut, että sen 18 jäsenyrityksen palveluksessa on 37 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Sähköalojen ammattiliitto ry on ilmoittanut, että 14 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Muita saman alan työehtosopimuksia

Lasikeraaminen teollisuus LT ry / Kemianteollisuus ry ja Teollisuusliitto ry ovat tehneet lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimuksen, jonka työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on vahvistanut yleissitovaksi 11.6.2018 antamallaan päätöksellä numero 15/2018. Lasikeraaminen teollisuus LT ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat tehneet lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen, jonka työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on vahvistanut yleissitovaksi 20.4.2017 antamallaan päätöksellä numero 10/2017. Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimusta sovelletaan myös lasikeraamisessa teollisuudessa työskenteleviin sähkömiehiin.

JOHTOPÄÄTÖS

Ottaen huomioon, että Lasikeraaminen teollisuus LT ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen lasikeraamisen teollisuuden sähkömiesten työehtosopimuksen soveltamisalalla on tehty myös edellä mainittu lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus, joka on vahvistettu yleissitovaksi, ei lasikeraamisen teollisuuden sähkömiesten työehtosopimusta voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalaltaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Lasikeraaminen teollisuus LT ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen lasikeraamisen teollisuuden sähkömiesten työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.