Optikoiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 37/2018
Päätöksen antopäivä: 23.11.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kaupan liitto ry
Työntekijäosapuoli: Toimihenkilöliitto ERTO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 01.02.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 28.02.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 37/2018
Antamispäivä 23.11.2018
Dnro 11950

TYÖEHTOSOPIMUS Optikoiden työehtosopimus
Allekirjoitettu 13.4.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Kaupan liitto ry
Työntekijäpuoli: Toimihenkilöliitto ERTO ry

Työntekijäpuolella on aiemmin ollut sopijana ERTO ry:n jäsenyhdistys Suomen Optomerian Ammattilaiset ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Sopimusta noudatetaan optikkoliikkeissä ja se koskee työaikalain alaisia optikoita, optometristejä, johtavia optikoita ja optometristejä sekä optometristiopiskelijoita.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kaupan liitto on ilmoittanut kesäkuussa 2018, että sen jäsenyritysten palveluksessa on noin 750 sopimuksen soveltamisalalla työskentelevää työntekijää.

Toimihenkilöliitto ERTO ilmoittanut huhtikuussa 2018 työssä olevien jäsentensä määräksi 950.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Optikoiden työehtosopimuksen piirissä työskentelevät työntekijät tilastoituvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston toimialaluokkaan ”47783 optisen alan vähittäiskauppa”. Tähän toimialaluokkaan tilastoituu myös sellaisia työntekijöitä, jotka eivät ole optikoita koskevan työehtosopimuksen soveltamisalassa tarkoitettuja työntekijöitä. Koska mainitusta toimialaluokasta ei saada eroteltua työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien määrää, on työehtosopimuksen alalla työskentelevien kokonaismäärää tiedusteltu Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry:ltä ja työehtosopimukseen osallisilta. Sekä Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry ja työehtosopimukseen osalliset ovat ilmoittaneet, että alalla työskentelee noin 1 100 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä optikoita koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää noin 1 100 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää 750, voidaan todeta, että optikoita koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että optikoita koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.