Puusepänteollisuuden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 10/2018
Päätöksen antopäivä: 15.05.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Puusepänteollisuus ry, Puuteollisuusyrittäjät ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 23.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 23.02.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 10/2018
Antamispäivä 15.5.2018
Dnro 11937

TYÖEHTOSOPIMUS Puusepänteollisuuden työehtosopimus
Allekirjoitettu 5.2.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Puusepänteollisuus ry, Puuteollisuusyrittäjät ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Puusepänteollisuuden työehtosopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Puusepänteollisuus ry:n puusepänteollisuutta harjoittavien jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin. Työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan myös puusepänteollisuuden yhteydessä toimivien huolto-osastojen työntekijöiden työsuhteisiin.

Puusepänteollisuus ry ja Teollisuusliitto ry ovat 15.2.2018 antaneet kirjallisen suostumuksensa siihen, että Puuteollisuusyrittäjät ry yhtyy työehtosopimuslain 4 §:n mukaisesti Puusepänteollisuuden ja Teollisuusliiton välillä 5.2.2018 allekirjoitettuun puusepänteollisuuden työehtosopimukseen. Puuteollisuusyrittäjät on ilmoittanut 15.3.2018 yhtyvänsä puusepänteollisuuden työehtosopimukseen niine edellytyksineen, jotka Puusepänteollisuus ja Teollisuusliitto ovat suostumuksessaan 15.2.2018 esittäneet.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työntekijäsopijapuolena oli Puuliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Puusepänteollisuus on ilmoittanut, että sillä on alalla 36 jäsenyritystä, joiden palveluksessa on 2 469 työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Puuteollisuusyrittäjät on ilmoittanut, että sillä on alalla 313 jäsenyritystä, joiden palveluksessa on n. 4 500 työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on 5 625 jäsentä sopimusalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Puusepänteollisuuden työehtosopimus kattaa toimialaluokat asennettavien parkettilevyjen valmistus, puupakkausten valmistus, muiden puutuotteiden valmistus, soitinten valmistus ja pelien ja leikkikalujen valmistus kokonaan, ja toimialaluokat muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus, huonekalujen valmistus ja urheiluvälineiden valmistus osittain. Tilastokeskuksen vuoden 2015 työssäkäyntitilaston perusteella työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelee n. 6 800 työntekijää. Tilastosta saatava työntekijämäärä ja työnantajaliittojen ilmoittamat työntekijämäärät koskevat eri aikaa, mikä selittänee sen, että alan kokonaistyöntekijämäärä vaikuttaa pienemmältä kuin normaalisitovuuspiirin työntekijämäärä. Alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida noin 7 000 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä puusepänteollisuutta koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 7 000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (n. 6 969), voidaan todeta, että puusepänteollisuutta koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että puusepänteollisuutta koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.