Meijerityöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 15/2017
Päätöksen antopäivä: 05.06.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 27.11.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2021
Päättymispäivämäärä: 31.01.2023
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 15/2017
Antamispäivä 5.6.2017
Dnro 11826

TYÖEHTOSOPIMUS Meijerityöntekijöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 13.10.2016
Voimaantulo 1.2.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työntekijäpuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Sopimuksen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Elintarviketeollisuusliiton jäsenliikkeiden palveluksessa olevien meijerityöntekijäin, sulatejuustotehtaiden työntekijäin ja jäätelötehtaiden sekä näiden laitosten ylläpito-osastojen työntekijät.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Elintarviketeollisuusliitto on ilmoittanut, että sen 23 jäsenyrityksen palveluksessa on 2 372 työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa työntekijää.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 4 569 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Saadun selvityksen mukaan työehtosopimusta sovelletaan maitotaloustuotteiden ja juuston valmistuksen alalla, jäätelön valmistuksen alalla sekä joihinkin työntekijöihin kaukolämmön ja -kylmän erillistuotannon ja jakelun alalla, mutta ei kuitenkaan meijerialan automiehiin. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 2014 mainittuja toimialoja koskevien työntekijätietojen perusteella alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida noin 3 080.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä meijerityöntekijöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 3 080 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää 2 372, voidaan todeta, että meijerityöntekijöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että meijerityöntekijöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.