20.03.2017 6/2017

Suomen metsäkeskusta ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiota koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 6/2017
Päätöksen antopäivä: 20.03.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Metsänhoitajaliitto ry, Meto-Metsäalan Asiantuntijat ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
Allekirjoituspäivämäärä: 28.10.2013
Voimaantulopäivämäärä: 01.04.2014
Päättymispäivämäärä: 31.01.2017
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 6/2017
Antamispäivä 20.3.2017
Dnro 11591

TYÖEHTOSOPIMUS Suomen metsäkeskusta ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiota koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 28.10.2013
Voimaantulo 1.4.2014

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Metsänhoitajaliitto ry, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Suomen metsäkeskusta ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiota koskevan työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan sopimus sitoo sopijaosapuolina Palvelualojen työnantajat PALTA ry:tä ja sen jäseninä olevia Suomen metsäkeskusta ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiota sekä METO - Metsäalan Asiantuntijat ry:tä ja sen jäsenyhdistyksiä jäsenineen, Metsänhoitajaliitto ry:tä ja sen jäsenyhdistyksiä jäsenineen sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:tä ja sen jäsenyhdistyksiä jäsenineen. Sopimuksen määräyksiä sovelletaan Suomen metsäkeskuksen ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion palveluksessa olevien työsuhteisiin pois lukien metsurit ja metsätyöntekijät. Sopimus ei koske johtoon kuuluvia toimihenkilöitä eikä henkilöitä, jotka on otettu suorittamaan määrättyä tehtävää tai määräajaksi, ellei työsuhde ole kestänyt kauemmin kuin neljä kuukautta.

Työehtosopimus korvaa metsäalan toimistotyötä koskeneen sopimuksen, jossa osapuolina olivat Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry sekä metsäkeskuksia koskevan työehtosopimuksen, jossa osapuolina olivat Palvelualojen työnantajat PALTA ry, METO Metsäalan Asiantuntijat ry sekä Metsänhoitajaliitto ry.

Työehtosopimuksen yrityskohtaisuus

Soveltamisalalausekkeen sanamuodon mukaan työehtosopimus koskee kahta yritystä ja on siten yrityskohtainen. Sopijaosapuolia on kuultu yrityskohtaisuudesta. Työntekijäsopijaliittojen ilmoituksen mukaan työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimuksen solmimisen jälkeen metsäalan organisaatioiden asema on muuttunut. Suomen metsäkeskus on jaettu kahteen itsenäiseen yksikköön, ja myös Metsäkeskus Tapio on jakaantunut kahteen eri yritykseen. Työntekijäsopijaliitot ennakoivat alalla tapahtuvan lisää organisaatiomuutoksia. Palvelualojen työnantajat PALTA ei ole ottanut asian kantaa.

JOHTOPÄÄTÖS

Työehtosopimuksen soveltamisalalausekkeen sanamuodon mukaan sopimusta sovelletaan Suomen metsäkeskuksen ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion palveluksessa oleviin työntekijöihin. Sopimusta sovelletaan ainoastaan yrityksissä, jotka ovat muodostuneet kahdesta soveltamisalalausekkeessa mainitusta yrityksestä. Sopimus on siten yrityskohtainen.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Suomen metsäkeskusta ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiota koskevaa työehtosopimusta ei voida pitää valtakunnallisena eikä sitä siksi vahvisteta yleissitovaksi tai yleissitovuutta vailla olevaksi. Metsäalan toimistotyötä koskeneen työehtosopimuksen ja metsäkeskuksia koskeneen työehtosopimuksen yleissitovuus päättyvät Suomen metsäkeskusta ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiota koskevaa työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2014 lukien.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.