Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 3/2017
Päätöksen antopäivä: 20.03.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Hyvinvointialan liitto ry
Työntekijäosapuoli: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 01.06.2022
Voimaantulopäivämäärä: 01.06.2022
Päättymispäivämäärä: 31.03.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 3/2017
Antamispäivä 20.3.2017
Dnro 11725

TYÖEHTOSOPIMUS Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 21.11.2016
Voimaantulo 1.2.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Hyvinvointialan liitto ry
Työntekijäpuoli: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Sopimus ei koske järjestön johtoon kuuluvia, itsenäisten osastojen päälliköitä eikä vastaavia esimiesasemassa olevia henkilöitä, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden työsuhteen ehtoja määriteltäessä.

Sopimus korvaa Sosiaalialan Työnantajat ry:n ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n välisen samannimisen työehtosopimuksen, jonka vahvistamislautakunta on vahvistanut yleissitovaksi.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Hyvinvointialan liitto on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen piirissä 283 jäsenjärjestöä, joiden palveluksessa on 4 634 toimihenkilöä.

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 1 255 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärän muodostavat ne sosiaali- ja terveysalan järjestöissä järjestötyötä tekevät toimihenkilöt, jotka eivät kuulu järjestön johtoon. Heidän määräänsä ei voida selvittää käytettävissä olevista tilastoista. Työnantajaliitto on arvioinut, että alan kokonaistyöntekijämäärä on n. 6 000 - 6 500. Työntekijäliitto on arvioinut alan kokonaistyöntekijämääräksi n. 6 000 työntekijää. Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida n. 6 000 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 6 000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (4 634), voidaan todeta, että sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.


MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.