Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 25/2017
Päätöksen antopäivä: 18.09.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Hyvinvointialan liitto ry, Suomen Sairaankuljetusliitto ry
Työntekijäosapuoli: Tehy ry
Allekirjoituspäivämäärä: 28.06.2022
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2022
Päättymispäivämäärä: 30.04.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 25/2017
Antamispäivä 18.9.2017
Dnro 11846

TYÖEHTOSOPIMUS Ensihoitopalvelualan työehtosopimus
Allekirjoitettu 6.6.2016
Voimaantulo 1.2.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Hyvinvointialan liitto ry, Suomen Sairaankuljetusliitto ry
Työntekijäpuoli: Tehy ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan sopimusta sovelletaan Sairaankuljetusliiton alueyhdistysten jäsenten tai Terveyspalvelualan Liiton jäsenyritysten palveluksessa olevien ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyössä toimivien työntekijöiden työsuhteissa.

Sopimus korvaa 31.1.2017 saakka voimassa olleen, yleissitovaksi vahvistetun samannimisen työehtosopimuksen, jossa työnantajaosapuolena oli Hyvinvointialan Liitto ry:n sijaan Terveyspalvelualan Liitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Hyvinvointialan liitto on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen piirissä 31 jäsenyritystä, joiden palveluksessa on 1 055 työntekijää. Ilmoitukseen sisältyvät myös Suomen Sairaankuljetusliiton jäsenet.

Tehy ry on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 623 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Muun luotettavan selvityksen puuttuessa alan kokonaistyöntekijämäärä arvioidaan sopijaosapuolilta saatujen tietojen perusteella. Työnantajaliitot arvioivat kokonaistyöntekijämääräksi n. 1 155. Työntekijäliitolla ei ole tietoa alan kokonaistyöntekijämäärästä. Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida n. 1 155 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 1 155 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää 1 055, voidaan todeta, että ensihoitopalvelualan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että ensihoitopalvelualan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.