Hammaslaboratorioalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 17/2015
Päätöksen antopäivä: 07.09.2015
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Hammaslaboratorioliitto ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 02.02.2022
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2022
Päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 17/2015
Antamispäivä 7.9.2015
Dnro 11659

TYÖEHTOSOPIMUS: Hammaslaboratorioalan työehtosopimus
Allekirjoitettu: 2.11.2011
Voimaantulo: 1.11.2011

Työehtosopimus on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle 18.6.2015.

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Hammaslaboratorioliitto ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS
Sopimuksen soveltamisala

Hammaslaboratorioalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan hammaslaboratorioalan palveluksessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt.

Työehtosopimus korvaa aiemman hammaslaboratorioalan työehtosopimuksen, jossa työntekijäpuolena oli Toimihenkilöunioni TU ry.


Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä
Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Hammaslaboratorioliitto on ilmoittanut, että sen 100 jäsenyrityksessä on työehtosopimuksen piirissä n. 500 työntekijää.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on 245 jäsentä sopimusalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä
Alan kokonaistyöntekijämäärää ei voida selvittää käytettävissä olevista tilastoista. Sopijaosapuolilta saatujen alan kokonaistyöntekijämäärää koskevien arvioiden keskiarvon mukaan alalla on n. 650 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS
Kun verrataan toisiinsa yhtäältä hammaslaboratorioalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 650) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (n. 500), voidaan todeta, että hammaslaboratorioalaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU
Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että hammaslaboratorioalaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA
Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.11.2011 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU
Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.


Puheenjohtaja Martti Kairinen
Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Tapani Vasama

Esittelijä:
Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.