23.03.2015 6/2015

Huolto- ja kunnossapitopalvelualan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 6/2015
Päätöksen antopäivä: 23.03.2015
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 08.03.2023
Voimaantulopäivämäärä: 08.03.2023
Päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 6/2015
Antamispäivä 23.3.2015
Dnro 11517

TYÖEHTOSOPIMUS Huolto- ja kunnossapitopalvelualan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille
Allekirjoitettu 24.10.2013
Voimaantulo 1.11.2013

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Huolto- ja kunnossapitopalvelualan ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat
PALTA ry:n jäsenyritysten palveluksessa oleviin ylempiin toimihenkilöihin, jotka työskentelevät huolto- ja kunnossapitopalvelualalla. Sopimus ei kuitenkaan koske henkilöä, joka kuuluu yrityksen tai sen toimipaikan johtoon tai joka tehtäviensä tai muutoin asemansa perusteella on katsottava olevan yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamistehtävissä tai siihen rinnastettavassa itsenäisessä tehtävässä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen yhden jäsenyrityksen palveluksessa on vuonna 2014 ollut 100 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on ilmoittanut, että 73 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisilla toimialoilla ”C33121 Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja huolto”, ”C33123 Metallintyöstökoneiden ja muiden konetyökalujen korjaus ja huolto” sekä ”C33129 Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto”. Tilastokeskuksen vuoden 2012 työssäkäyntitilaston mukaan näillä toimialoilla työskentelee noin 1 020 ylempää toimihenkilöä. Mainitussa luvussa ovat mukana ne johtoon kuuluvat ylemmät toimihenkilöt, joihin työehtosopimusta ei sovelleta ja joita voidaan Ylemmät Toimihenkilöt YTN:ltä saadun arvion mukaan olettaa olevan noin viisi prosenttia ylempien toimihenkilöiden määrästä. Sopimuksen soveltamisalalla voidaan siten arvioida työskentelevän noin 970 henkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä huolto- ja kunnossapitopalvelualan ylempiä toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 970) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (100), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että huolto- ja kunnossapitopalvelualan ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Anu Kangasjärvi

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Anu Kangasjärvi, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.