14.12.2015 21/2015

Huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 21/2015
Päätöksen antopäivä: 14.12.2015
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 06.04.2023
Voimaantulopäivämäärä: 01.04.2023
Päättymispäivämäärä: 31.03.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 21/2015
Antamispäivä 14.12.2015
Dnro 11664

TYÖEHTOSOPIMUS Huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 24.11.2011
Voimaantulo 1.9.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan sähkötoimialalla toimivien Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden työsuhteissa, jotka työskentelevät erilaisissa kiinteistöjen ja teollisuuden ylläpito-, huolto-, kunnossapito- ja niihin liittyvissä projektitehtävissä. Lisäksi sopimuksen määräyksiä sovelletaan sellaisessa muussa yrityksessä, jonka organisaatiossa toimii sopimuksen mukaista toimintaa harjoittava sähkötoimialan yksikkö, sekä sopimukseen yhtyneen liiton jäseniin ja muihin rinnastettavaa työtä tekeviin sellaisessa palveluyrityksessä, jonka työntekijät työskentelevät erilaisissa kiinteistöjen ja teollisuuden ylläpito-, huolto-, kunnossapito- ja niihin liittyvissä projektitehtävissä.

Sopimus korvaa aiemman samojen sopijaosapuolien välisen työehtosopimuksen, jonka työnantajapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA:n sijasta Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry. Työehtosopimus on voimassa ajalla 1.9.2012 - 30.9.2014 ja se on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle 30.9.2015.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen viiden jäsenyritysten palveluksessa on 93 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Sähköalojen ammattiliitto on ilmoittanut, että 151 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista.

Alan muita sopimuksia Huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimus on soveltamisalaltaan ainakin osittain päällekkäinen Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen kanssa, joka on vahvistettu yleissitovaksi. Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen piirissä on noin 2 500 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Ottaen huomioon, että huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimuksen soveltamisalalla on tehty edellä mainittu teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimus, joka on yleissitova, huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.