Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 12/2014
Päätöksen antopäivä: 15.09.2014
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 06.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.11.2019
Päättymispäivämäärä: 30.11.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 12/2014
Antamispäivä 15.9.2014
Dnro 11492

TYÖEHTOSOPIMUS Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Allekirjoitettu 8.11.2013
Voimaantulo 1.11.2013

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry:n jäsenyritysten ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n arkkitehtisuunnittelualan jäsenyritysten palveluksessa olevat ylemmät toimihenkilöt.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry on ilmoittanut, että sen jäsentyönantajat ovat samalla Palvelualojen työnantajat PALTA:n jäseniä.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen 114 jäsentyönantajan palveluksessa on 1085 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on ilmoittanut, että 950 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 2011 työssäkäyntitilaston mukaan arkkitehtipalvelujen toimialalla työskentelee 2028 ylempää toimihenkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (2028) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1085), voidaan todeta, että arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.11.2013 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Anu Kangasjärvi


Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Anu Kangasjärvi, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.