Ohjelmapalvelualan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 4/2014
Päätöksen antopäivä: 27.02.2014
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 19.12.2019
Voimaantulopäivämäärä: 01.11.2019
Päättymispäivämäärä: 31.10.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 4/2014
Antamispäivä 27.2.2014
Dnro 11430

TYÖEHTOSOPIMUS Ohjelmapalvelualan työehtosopimus

Allekirjoitettu 6.11.2013
Voimaantulo 1.11.2013

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan ohjelmapalvelualalla toimivien jäsenyritysten palveluksessa olevat työaikalain alaiset työntekijät. Sopimus ei kuitenkaan koske esiintyvien taiteilijoiden välitystä muun muassa ravintoloihin. Sopimus ei koske yrityksen johtoon kuuluvia, eikä myöskään alle 16-vuotiaiden tilapäisiä työsuhteita.

Sopimus korvaa 31.10.2013 päättyneen samannimisen sopimuksen, jota ei sovellettu työntekijöihin, joiden työsuhteet olivat kestäneet alle 150 tuntia.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa on ilmoittanut, että sen 42 jäsenyrityksen palveluksessa on noin 193 työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevää työntekijää. Ilmoitettu lukumäärä sisältää kausityöntekijät vuositason kokoaikatyöntekijöiksi muunnettuna.

Palvelualojen ammattiliitto PAM:ssa on 170 työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevää jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei voida päätellä työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärää.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat ilmoittaneet helmikuussa 2014, että alalla tehdään noin 300 - 400 henkilötyövuotta.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi asiassa esitetyn selvityksen perusteella ohjelmapalvelualan kokonaistyömääräksi noin 350 henkilötyövuotta.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä ohjelmapalvelualaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 350 henkilötyövuotta) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (193 henkilötyövuotta), voidaan todeta, että ohjelmapalvelualaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että ohjelmapalvelualaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.11.2013 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.