Tanssinopettajien työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 2/2014
Päätöksen antopäivä: 27.02.2014
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP ry
Työntekijäosapuoli: Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 24.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 24.04.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 2/2014
Antamispäivä 27.2.2014
Dnro 11406

TYÖEHTOSOPIMUS Tanssinopettajien työehtosopimus

Allekirjoitettu 9.5.2012
Voimaantulo 1.5.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP ry
Työntekijäpuoli: Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Tanssinopettajia koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimuksessa määrätään taidetanssin opetusta harjoittavien yhteisöjen palveluksessa olevien opettajien työ- ja palkkaehdot. Sopimus ei koske rehtoreita eikä johtotehtävissä työskenteleviä.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli pelkästään Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP ry ja työntekijäpuolena Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen 29 jäsenyrityksessä on noin 400 tanssinopettajaa ja noin 45 toimihenkilöä.

Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP on ilmoittanut, että sen 70 jäsenyrityksessä on noin 650 tanssinopettajaa. Luvussa ovat mukana myös Palvelualojen työnantajat PALTAn jäsenyritykset ja niiden työntekijät, koska PALTAn ilmoittamat oppilaitokset ovat myös Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP:n jäsenoppilaitoksia.

Teatteri- ja Mediatyöntekijät on ilmoittanut työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien jäsentensä määräksi 417.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tanssinopettajat on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa tilastoitu toimialalle 85520 Taiteen ja musiikin koulutus. Vuoden 2011 työssäkäyntitilaston mukaan toimialaluokassa on työntekijöitä yhteensä 2830. Lukumäärään sisältyy työehtosopimuksen soveltamisalaan kuulumattomia työntekijöitä, esimerkiksi soiton opettajat, teatterikoulujen, kuvataidekoulujen ja valokuvauskoulujen työntekijät, joten alan työntekijöiden kokonaismäärää ei saada suoraan työssäkäyntitilastosta.

Sopijaosapuolilta on pyydetty arviot alan kokonaistyöntekijämäärästä. Teatteri- ja Mediatyöntekijät on arvioinut Suomen tanssiopettajien kokonaismääräksi 600 henkilöä. Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP ry on arvioinut Suomessa olevan n. 800 ammatillisesti työskentelevää tanssinopettajaa. Tämä koskee taiteen perusopetusta ja sen kaltaista toimintaa, ei esim. tanssiurheilua. Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, ettei sillä ole tietoa kokonaistyöntekijämäärästä. Muun selvityksen puuttuessa alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida noin 800.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä tanssinopettajia koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 800) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (650), voidaan todeta, että tanssinopettajia koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että tanssinopettajia koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.5.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.