Urheilujärjestöjen valmentajien työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 7/2014
Päätöksen antopäivä: 15.09.2014
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry, Suomen ammattivalmentajat SAVAL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 17.06.2020
Voimaantulopäivämäärä: 13.03.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 7/2014
Antamispäivä 15.9.2014
Dnro 11445

TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjen valmentajia koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 22.11.2013
Voimaantulo 1.4.2014

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry, Suomen ammattivalmentajat SAVAL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Urheilujärjestöjen valmentajia koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan SAVAL:n jäseninä oleviin valmentajiin noudatetaan urheilujärjestöjä koskevaa PALTA - JHL työehtosopimusta.

Työehtosopimus koskee pääasiassa valmennuksesta palkkaa saavia lajiliittojen työntekijöitä. Sopimusta sovelletaan myös muihin kuin Suomen ammattivalmentajat SAVAL ry:n jäseniin.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sijasta Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on ilmoittanut, että työehtosopimuksen piirissä on noin 100 valmentajaa.

Suomen ammattivalmentajat SAVAL on ilmoittanut 18.3.2014, että sillä on jäsenenä 106 työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevää työntekijää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärää.

Palvelualojen työnantajat PALTA on arvioinut, että alalla on työssä yhteensä noin 110 työntekijää. Suomen Ammattivalmentajat SAVAL on arvioinut alan kokonaistyöntekijämääräksi 130.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi saadun selvityksen perusteella työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden määräksi noin 120.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä urheilujärjestöjen valmentajia koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 120) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 100), voidaan todeta, että työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelualojen työnantajat PALTA:n, Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestön ja Suomen ammattivalmentajat SAVAL:n urheilujärjestöjen valmentajia koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2014 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 029516001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.