Tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 6/2014
Päätöksen antopäivä: 06.06.2014
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro
Allekirjoituspäivämäärä: 05.12.2017
Voimaantulopäivämäärä: 01.12.2017
Päättymispäivämäärä: 30.11.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 6/2014
Antamispäivä 6.6.2014
Dnro 11443

TYÖEHTOSOPIMUS Tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimus

Allekirjoitettu 26.11.2013
Voimaantulo 1.12.2013

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevat Ammattiliitto Pro ry:n jäsenet.

Sopimus korvaa aiemman Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskevan työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry ja työntekijäpuolena Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT ry.

Palvelualojen työnantajat PALTAlta ja Ammattiliitto Prolta saadun tiedon mukaan soveltamisalalausekkeen rajaus työntekijäyhdistyksen jäseniin on vain informatiivinen. Sopimusta on siitä huolimatta ollut tarkoitus soveltaa ja on sovellettu muihinkin alan tullaajiin ja huolintatyönjohtajiin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen 15 jäsenyrityksen palveluksessa on 80 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sen 170 jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 2011 työssäkäyntitilaston mukaan huolinnan ja Rahtauksen toimialalla työskenteli 6839 palkansaajaa. Tähän lukuun sisältyvät myös huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät sekä toimihenkilöt, jotka on vähennettävä työehtosopimuksen soveltamisalaan kuulumattomina. Tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimuksen soveltamisalan kokonaistyöntekijämäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista.

Palvelualojen työnantajat PALTAn arvion mukaan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelee noin 120 - 140 työntekijää.

Ammattiliitto Pron arvion mukaan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelee noin 160 - 180 työntekijää.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella, ottaen huomioon myös Ammattiliitto Pron jäsenmäärä sopimusalalla, työehtosopimuksen soveltamisalalla arvioidaan työskentelevän noin 170 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 170) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (80), voidaan todeta, että tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2013 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.