Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 9/2014
Päätöksen antopäivä: 15.09.2014
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ilmailualan Unioni IAU ry
Allekirjoituspäivämäärä: 19.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 17.03.2020
Päättymispäivämäärä: 15.03.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 9/2014
Antamispäivä 15.9.2014
Dnro 11519

TYÖEHTOSOPIMUS Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 15.11.2013
Voimaantulo 15.11.2013

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ilmailualan Unioni IAU ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan sopimuksella määrätään säännöllistä reittiliikennettä, raskasta tilauslentoliikennettä tai edellä mainituille teknisiä tai maapalveluja suorittavien työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden työehdot, jos he toimivat sopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisissa tai niihin rinnastettavissa töissä.

Työehtosopimus korvaa aiemman säännöllistä reittiliikennettä tai raskasta tilauslentoliikennettä koskeneen työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Palvelualojen Toimialaliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen 15 jäsenyrityksen palveluksessa on 3000 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Ilmailualan Unioni IAU on ilmoittanut, että sen 3150 jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Alan työntekijöiden kokonaismäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Kokonaistyöntekijämäärästä on pyydetty arviota sopijaliitoilta. Sekä Palvelualojen työnantajat PALTA että Ilmailualan Unioni IAU ovat kesällä 2014 arvioineet alan kokonaistyöntekijämääräksi n. 3500 työntekijää.

Esitetyn selvityksen perusteella alan työntekijämäärän voidaan arvioida olevan noin 3500 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 3500) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (3000), voidaan todeta, että lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 15.11.2013 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä


Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.