Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 46/2013
Päätöksen antopäivä: 12.12.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 16.03.2023
Voimaantulopäivämäärä: 16.03.2023
Päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 46 / 2013
Antamispäivä 12.12.2013
Dnro 11297

TYÖEHTOSOPIMUS Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Allekirjoitettu 25.11.2011
Voimaantulo 1.4.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevat, toimihenkilötehtävissä toimivat henkilöt. Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat mm. tuotantoon, tutkimus- ja tuotekehitykseen, suunnitteluun, logistiikkaan, talous- ja henkilöstöhallintoon, myyntiin, markkinointiin, tietotekniikkaan, tietojenkäsittelyyn, varastotoimintoihin, kuljetuksiin, vientiin ja tuontiin liittyvät toimihenkilötehtävät. Sopimuksen soveltamisella ei ole koulutuksellista ylärajaa. Sitä ei sovelleta ylempiin toimihenkilöihin eikä työntekijätehtävissä oleviin henkilöihin.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työntekijäpuolena oli Ammattiliitto Pron sijasta Toimihenkilöunioni TU ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Elintarviketeollisuusliitto on ilmoittanut, että sen 277 jäsenyrityksessä on ollut 5900 sopimuksen piirissä olevaa toimihenkilöä vuonna 2012.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 3070 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Elintarviketeollisuuden alalla on työssä tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 2010 mukaan yli 10000 alempaa ja ylempää toimihenkilöä. Elintarviketeollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron välisen elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan työntekijämäärä ei ilmene käytettävissä olevista tilastoista, koska osaan elintarviketeollisuuden toimihenkilöistä sovelletaan meijerien erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimusta ja osaan lihateollisuuden asiamiesten työehtosopimusta. Lisäksi ylemmille toimihenkilöille ei ole valtakunnallista työehtosopimusta.

Elintarviketeollisuusliitto on ilmoittanut, että sen jäsenyrityksissä on työssä 87 sellaista toimihenkilöä, joihin sovelletaan lihateollisuuden asiamiesten työehtosopimusta ja 1900 toimihenkilöä, joihin sovelletaan meijerien erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimusta. Elintarviketeollisuusliiton jäsenyrityksissä on ollut työssä 2376 ylempää toimihenkilöä vuonna 2012.

Voidaan olettaa, että elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksessa tarkoitettuja toimihenkilöitä on yhtä suuri osa alan kaikista toimihenkilöistä kuin heitä on työnantajaliiton jäsenyrityksissäkin eli noin 57 prosenttia. Siten alalla voidaan arvioida olevan noin 6000 elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksessa tarkoitettua toimihenkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 6000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (5900), voidaan todeta, että elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Nina Hotti, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.