Losseja koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 9/2021
Päätöksen antopäivä: 15.03.2021
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Allekirjoituspäivämäärä: 17.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 17.04.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 9/2021
Antamispäivä 15.3.2021
Dnro 12280

TYÖEHTOSOPIMUS Losseja koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 17.4.2020
Voimaantulo 17.4.2020

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Julkisten ja Hyvinvointialojen Liitto JHL ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Losseja koskevaa työehtosopimusta sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseninä olevien lossiliikennettä harjoittavien yritysten palveluksessa työ- tai oppisopimussuhteessa oleviin työntekijöihin lukuun ottamatta laivojen ja aluksien työntekijöitä. Sopimusta ei sovelleta yrityksen ylimpään johtoon tai näihin rinnastettaviin henkilöihin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sillä on alalla kaksi jäsentyönantajaa, joiden palveluksessa on 200 tämän työehtosopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Julkisten ja Hyvinvointialojen Liitto JHL on ilmoittanut, että sen 82 jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Suomen Merimies-Unioni SMU on ilmoittanut, että noin 90 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimus koskee losseja, jotka toimivat maantien jatkeina ja kuljettavat autoja lyhyitä matkoja. Alan kokonaistyöntekijämäärä on siten lossiliikennettä harjoittavien yritysten työntekijämäärä. Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden määrä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Suomen Lauttaliikenne Oy:stä saadun tiedon mukaan se ja Kymen Saaristoliikenne Oy työllistävät n. 185 työntekijää. Lisäksi yksityistietyönantajia on vähintään 21. Niistä osa on kolmivuorolosseja, jotka työllistävät n. viisi henkilöä, ja osa kaksivuorolosseja, jotka työllistävät n. kolme henkilöä. Muun luotettavan selvityksen puuttuessa työehtosopimuksen soveltamisalan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida enintään n. 290 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä losseja koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (enintään n. 290) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (200), voidaan todeta, että losseja koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että losseja koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 17.4.2020 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, jäsen Jari Murto

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.