Losseja koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 43/2013
Päätöksen antopäivä: 17.10.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Allekirjoituspäivämäärä: 30.05.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 43/2013
Antamispäivä 17.10.2013
Dnro 11416

TYÖEHTOSOPIMUS Lauttaliikenteen työehtosopimus

Allekirjoitettu 14.2.2013
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Lauttaliikenteen työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan sopimusta sovelletaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenenä olevan lauttaliikennettä harjoittavan yrityksen palveluksessa työ- tai oppisopimussuhteessa oleviin työntekijöihin ja toimihenkilöihin lukuun ottamatta laivojen ja aluksien työntekijöitä. Sopimusta ei sovelleta yrityksen ylimpään johtoon tai näihin rinnastettaviin henkilöihin.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena on Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry ja työntekijäpuolina Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sillä on yksi jäsentyönantaja, Suomen lauttaliikenne Oy, ja sen palveluksessa on 197 tämän työehtosopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut, että sen 150 jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Suomen Merimies-Unioni SMU on ilmoittanut, että sen noin 60 jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksessa lautoilla tarkoitetaan losseja, jotka toimivat maantien jatkeina ja kuljettavat autoja lyhyitä matkoja. Alan kokonaistyöntekijämäärä on siten losseilla lauttaliikennettä harjoittavien yritysten työntekijämäärä. Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden määrä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Suomen Lauttaliikenne Oy:stä saadun arvion mukaan lauttaliikennetoimintaa harjoittavia yksityisiä yrityksiä on Suomessa Suomen Lauttaliikenne Oy:n lisäksi noin 12 - 14, joissa on yhteensä noin 60 työntekijää.

Muun luotettavan selvityksen puuttuessa työehtosopimuksen soveltamisalan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida noin 260 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä lauttaliikennettä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (260) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (197), voidaan todeta, että lauttaliikennettä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että lauttaliikennettä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.3.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.