Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 39/2013
Päätöksen antopäivä: 17.10.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 04.05.2020
Voimaantulopäivämäärä: 30.04.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 39/2013
Antamispäivä 17.10.2013
Dnro 11403

TYÖEHTOSOPIMUS Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 8.11.2011
Voimaantulo 1.12.2011

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimuksessa määrätään bingotyöntekijöiden työ- ja palkkaehdot. Sopimusta sovelletaan myös bingohallien vahtimestareihin sekä bingohallien yhteydessä tehtävään veikkausten yms. vastaanottoon ja niihin liittyviin töihin.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työnantajaliittona oli Palvelualojen työnantajat PALTAn sijasta Erityisalojen Työnantajaliitto ry / Bingoalan Työnantaja- ja Toimialajärjestö ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sillä on 17 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on 101 sopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut, että sillä on 136 jäsentä sopimusalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden määrä ei ilmene käytettävissä olevista tilastoista. Bingoalan toimintaa koordinoivalta SBH-yhtiöt Oy:ltä saadun tiedon mukaan alalla on syyskuussa 2013 ollut yhteensä 19 toimivaa bingohallia ja niissä on ollut työssä yhteensä 106 työntekijää. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismääräksi voidaan arvioida noin 110 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä bingotyöntekijöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 110) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (101), voidaan todeta, että bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.