Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 27/2013
Päätöksen antopäivä: 18.06.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Talonrakennusteollisuus ry, Infra ry, Kattoliitto ry, Pintaurakoitsijat ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 08.05.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2020
Päättymispäivämäärä: 30.04.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 27 / 2013
Antamispäivä 18.6.2013
Dnro 11286

TYÖEHTOSOPIMUS Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus
Allekirjoitettu 22.11.2011
Voimaantulo 1.5.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Talonrakennusteollisuus ry, Infra ry, Kattoliitto ry, Pintaurakoitsijat ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Rakennusalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimuksen piiriin kuuluvat Talonrakennusteollisuus ry:n,Infra ry:n, Kattoliitto ry:n sekä Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevat, toimihenkilötehtävissä työskentelevät henkilöt.

Työehtosopimus korvaa 30.4.2010 saakka voimassa olleen rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen, jossa on ollut työntekijäpuolena Ammattiliitto Pro:n sijasta Toimihenkilöunioni TU ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Talonrakennusteollisuus on ilmoittanut, että Talonrakennusteollisuudella, Infralla ja Kattoliitolla on ollut vuonna 2011 työehtosopimuksen piirissä noin 2050 jäsenyritystä ja niiden palveluksessa 8200 toimihenkilöä.

Pintaurakoitsijat on ilmoittanut 4.10.2010, että sillä on työehtosopimuksen piirissä 270 jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä noin 150 alempaa toimihenkilöä.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on työehtosopimuksen soveltamisalalla toimivia jäseniä 4950.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 2010 mukaan talonrakennusalalla on työssä yksityisellä sektorilla yhteensä yli 15800 alempaa toimihenkilöä. Työehtosopimusta ei sovelleta mainittuun lukuun sisältyvään noin 2700 talotekniikka-alan alempaan toimihenkilöön, lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan yli 200 alempaan toimihenkilöön eikä lattianpäällystysalan noin 100 alempaan toimihenkilöön. Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien toimihenkilöiden määräksi voidaan siten arvioida noin 12830.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä rakennusalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 12830) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 8350), voidaan todeta, että rakennusalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Talonrakennusteollisuuden, Infran, Kattoliiton, Pintaurakoitsijoiden ja Ammattiliitto Pron rakennusalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.5.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.