11.04.2013 26/2013

PALTAn toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 26/2013
Päätöksen antopäivä: 11.04.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 06.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 06.03.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 26/2013
Antamispäivä 11.4.2013
Dnro 11322

TYÖEHTOSOPIMUS PALTAn toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 16.1.2012
Voimaantulo 1.5.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

PALTAn toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen Toimialaliiton jäsenten palveluksessa oleviin toimihenkilötehtävissä työskentelevien henkilöiden työsuhteisiin.

Sopimuksen soveltamisala on tehtäväkohtainen, minkä vuoksi ei työsuhteen luonteella, henkilön koulutustasolla, annetulla tilastonimikkeellä, palkanmaksutavalla tai palkkausmuodolla ole ratkaisevaa merkitystä sopimuksen soveltamisen kannalta. Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat mm. tuotantoon, tutkimus- ja tuotekehitykseen, suunnitteluun, logistiikkaan, taloushallintoon, henkilöstöhallintoon, myyntiin, markkinointiin, tietotekniikkaan, tietojenkäsittelyyn, varastotoimintoihin, kuljetuksiin, vientiin ja tuontiin liittyvät toimihenkilötehtävät. Sopimuksen soveltamisalalla ei ole koulutuksellista ylärajaa.

Sopimus ei koske henkilöitä, jotka kuuluvat yrityksen johtoon tai jotka edustavat työnantajaa toimihenkilöiden palkka- ja työehtoja määrättäessä eikä henkilöitä, joilla on itsenäinen asema ja hallinnollinen, taloudellinen tai toiminnallinen vastuu yrityksessä tai sen huomattavassa osassa.

Työehtosopimus korvaa Palvelualojen Toimialaliiton toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Palvelualojen Toimialaliitto ja työntekijäpuolena Toimihenkilöunioni TU.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on 5000 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää 200 yrityksessä.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että noin 2000 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärän selvittäminen on ongelmallista sopimuksen monialaisuuden vuoksi. Palvelualojen työnantajat PALTA:n jäsenyrityksiä toimii monilla, varsin erityyppisillä toimialoilla. Sopimuksen piirissä olevien 200 jäsenyrityksen joukossa on muun muassa lukuisia yrityksiä, joiden päätoimiala on henkilöstön vuokraus sekä renkaiden vähittäis- ja tukkukauppa.

Alan työntekijöiden vähimmäismääränä voidaan pitää niiden työntekijöiden määrää, jotka ovat työnantajaliittoon järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa. Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on yhteensä noin 5000 toimihenkilöä. Tilastokeskuksen vuoden 2010 työssäkäyntitilastosta ilmenee, että yksistään henkilöstön vuokrauksen sekä renkaiden vähittäis- ja tukkukaupan toimialaluokissa on noin 18600 toimihenkilöä. Kaikkien 200 normaalisidotun yrityksen päätoimialat huomioiden toimihenkilöiden kokonaismäärä on huomattavasti suurempi. Lisäksi on otettava huomioon, että monilla normaalisitovuuspiiriin kuuluvien yritysten päätoimialoilla on voimassa yleissitova työehtosopimus.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Ammattiliitto Pro:n välisen PALTAn toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (5000), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Ammattiliitto Pro:n välinen PALTAn toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.