Kaupan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 16/2022
Päätöksen antopäivä: 12.12.2022
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kaupan liitto ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 12.02.2023
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2023
Päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 16/2022
Antamispäivä 12.12.2022
Asian nro 22-37

TYÖEHTOSOPIMUS Kaupan työehtosopimus 2022-2024
Allekirjoitettu 1.2.2022
Voimaantulo 1.2.2022

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Kaupan liitto ry
Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kaupan työehtosopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan
määräyksen mukaan yrityksessä, jonka toimiala on vähittäiskauppa,
tukkukauppa, kaupan logistiikka, agentuuritoiminta, kioskikauppa, huolto- ja
liikenneasematoiminta, kaupan palvelu- ja tukitoiminta tai konevuokraus.
Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä. Soveltamisalaa koskevaa
määräystä on muutettu lisäämällä siihen maininta kaupan logistiikan
toimialasta.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti
ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kaupan liitto ry on ilmoittanut, että sen 1 808 jäsenyrityksen palveluksessa on
103 270 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry on ilmoittanut, että 77 500 sen jäsentä
työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Kaupan alalle on solmittu viisi valtakunnallista työehtosopimusta ja eräitä
yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Näitä sopimuksia sovelletaan toimialaluokituksen
TOL 2008 mukaisilla toimialoilla ”45401 Moottoripyörien sekä
niiden osien ja varusteiden tukkukauppa”, ”45402 Moottoripyörien sekä niiden
osien ja varusteiden vähittäiskauppa”, ”46 Tukkukauppa (pl.
moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)”, ”47 Vähittäiskauppa (pl.
moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)” ja ”77320 Raskas-koneiden ja
-laitteiden vuokraus ja leasing” pois luettuna toimialat ”4661 Maa- ja
metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa ml. traktorit”, ”46711
Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa” sekä ”4773
Apteekit. Kaupan Liitto on ilmoittanut, että kaupan alan sopimuksia ei sovelleta
ylempiin toimihenkilöihin. Kaupan alan sopimuksia sovelletaan siten
alemmassa toimihenkilöasemassa ja työntekijäasemassa oleviin työntekijöihin.
Tilastokeskuksen vuoden 2020 työssäkäyntitilaston mukaan kaupan alan
työehtosopimusten soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden
kokonaismäärä on 164 510.

Mainitusta työssäkäyntitilastosta saatavasta kokonaismäärästä on
vähennettävä kaupan alalla työskentelevät myyntimiehet, jotka eivät ole
työaikalain alaisia. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:sta saadun
arvion mukaan tällaisia myyntimiehiä on noin 875. Kaupan alalla voidaan siten
arvioida olevan työntekijöitä yhteensä noin 163 635.

Voidaan arvioida, että kaupan työehtosopimuksessa tarkoitettujen
työntekijöiden osuus kaupan alan kaikista työntekijöistä on yhtä suuri kuin
heidän osuutensa on kaupan alan sopimusten normaalisitovuuspiirissä olevista
työntekijöistä. Kaupan alalla sovellettavien työehtosopimusten
normaalisitovuuspiirissä on työntekijöitä yhteensä noin 115 453, josta kaupan
työehtosopimukseen kuuluvien työntekijöiden osuus on 89,45 prosenttia.
Kaupan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden
laskennalliseksi kokonaismääräksi saadaan siten noin 146 372.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä kaupan työehtosopimuksen tarkoittaman alan
koko työntekijämäärää 146 372 ja toisaalta työehtosopimuksen
työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää
103 270, voidaan todeta, että kaupan työehtosopimus jo yksistään tällä
perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla
työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että
kaupan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2
luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana
työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2022 lukien.
Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen
yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman
lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin
oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, jäsen Jari Murto

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.