28.02.2013 17/2013

Taloushallintoalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 17/2013
Päätöksen antopäivä: 28.02.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Toimihenkilöliitto ERTO ry, Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 24.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 24.02.2020
Päättymispäivämäärä: 30.11.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 17/2013
Antamispäivä 28.2.2013
Dnro 11260

TYÖEHTOSOPIMUS Taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 31.10.2011
Voimaantulo 1.10.2011

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry, Ammattiliitto Pro ry

AIEMPI PÄÄTÖS

Vahvistamislautakunta on vahvistanut Erityispalvelujen Työnantajaliiton, Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTOn ja Toimihenkilöunioni TU:n välisen tilitoimistoja koskevan työehtosopimuksen yleissitovuutta vailla olevaksi 23.3.2006 antamallaan päätöksellä numero 5/2006. Työtuomioistuin on 3.4.2007 hylännyt päätöksestä tehdyn valituksen.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan tili- ja kirjanpitotoimistoissa työskentelevien toimihenkilöiden työsuhteisiin.

Työehtosopimuksen määräyksiä ei sovelleta yrityksen johtoon eikä toimihenkilöihin, jotka päättävät työnantajan edustajana itsenäisesti tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevien toimihenkilöiden työehdoista.

Tämä työehtosopimus korvaa tilitoimistoja koskevan työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena on Palvelualojen Toimialaliitto ja työntekijäpuolina Toimihenkilöunioni TU ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on 1632 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että 598 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO on ilmoittanut, että 2800 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Saadun selvityksen mukaan työehtosopimusta sovelletaan aloilla kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu, tilintarkastuspalvelu, muu laskentatoimen palvelu ja yhdistetyt toimistopalvelut. Työehtosopimusta sovelletaan saadun selvityksen mukaan alempiin toimihenkilöihin ja osaan ylempiä toimihenkilöitä. Tilastokeskuksen vuoden 2010 työssäkäyntitilaston tietojen perusteella työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi alan kokonaistyöntekijämääräksi noin 9000 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Palvelualojen työnantajat PALTAn, Ammattiliitto Pro:n ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO:n välisen taloushallintoalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (9000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1632), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida enää pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että PALTAn, Ammattiliitto Pro:n ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO:n välinen taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.