28.02.2013 16/2013

Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 16/2013
Päätöksen antopäivä: 28.02.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto PRO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 28.02.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.01.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 16/2013
Antamispäivä 28.2.2013
Dnro 11217

TYÖEHTOSOPIMUS Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöiden työehtosopimus
Allekirjoitettu 9.12.2011
Voimaantulo 1.1.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto PRO ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan pääasiallisesti palkka- ja henkilöstöhallintoalalla toimivien Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritysten toimihenkilöiden työsuhteisiin. Sopimus ei koske yrityksen johtoa eikä johtavassa asemassa olevia työnantajan edustajia, joilla on itsenäinen oikeus ottaa ja erottaa toimihenkilö.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on 279 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että 148 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan osaan työntekijöitä kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelualalla, jolla työskentelee Tilastokeskuksen vuoden 2010 työssäkäyntitilaston mukaan noin 8500 työntekijää. Sopijapuolilta saatujen tietojen perusteella noin 80 % mainitun alan työntekijöistä ei kuulu työehtosopimuksen soveltamisalalle. Työehtosopimuksen tarkoittaman alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida noin 1700 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Palvelualojen työnantajat PALTAn ja Ammattiliitto Pro:n välisen palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1700) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (279), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Ammattiliitto Pro:n välinen palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöiden työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.