Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 14/2013
Päätöksen antopäivä: 28.02.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Metsäteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 04.05.2020
Voimaantulopäivämäärä: 04.05.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 14/2013
Antamispäivä 28.2.2013
Dnro 11364

TYÖEHTOSOPIMUS Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 24.11.2011
Voimaantulo 1.9.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Metsäteollisuus ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Metsäteollisuus ry:n jäsenten mekaanista metsäteollisuutta harjoittavien yksiköiden sekä niiden puunhankinta- ja vesitiekuljetusorganisaatioiden palveluksessa olevat, toimihenkilötehtävissä toimivat henkilöt. Pääkonttoreissa, konsernihallinnossa ja integroiduissa yksiköissä työskentelevät toimihenkilöt kuuluvat sopimuksen piiriin, mikäli heidän tehtävänsä kuuluvat pääasiallisesti edellä mainittuihin toimialoihin.

Sopimus ei koske muun muassa yrityksen johtoon kuuluvia, työnantajaa edustavia tai henkilöitä, joilla on itsenäinen asema tai vastuu.

Työehtosopimus korvaa 31.8.2012 saakka voimassa olleen samannimisen työehtosopimuksen, jossa työntekijäpuolella sopijaosapuolena oli Toimihenkilöunioni TU ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Metsäteollisuuden vuonna 2012 antaman ilmoituksen mukaan sen 48 jäsenyrityksessä on noin 1000 alan toimihenkilöä.

Ammattiliitto Pro ilmoituksen mukaan sen jäsenmäärä sopimusalalla on 1385 henkilöä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Saadun selvityksen mukaan työehtosopimusta sovelletaan sahauksen, höyläyksen ja kyllästyksen; vanerin ja vaneriviilun valmistuksen; lastulevyn valmistuksen ja kuitulevyn valmistuksen toimialoilla sekä pienessä osassa puutalojen valmistuksen ja muiden puusepäntuotteiden valmistuksen toimialoja. Näillä aloilla on työssä lähes 2000 alempaa toimihenkilöä. Metsäteollisuus on arvioinut alalla työskentelevän noin alempaa 2000 toimihenkilöä. Ammattiliitto Pro on arvioinut toimihenkilöitä olevan alalla alle 2000. Tilastotietojen ja sopijapuolten ilmoitusten perusteella vahvistamislautakunta arvioi alan alempien toimihenkilöiden määräksi noin 2000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 2000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1000), voidaan todeta, että mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.9.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.