28.02.2013 13/2013

Testaus- ja laboratorioalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 13/2013
Päätöksen antopäivä: 28.02.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 30.05.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 13/2013
Antamispäivä 28.2.2013
Dnro 11309

TYÖEHTOSOPIMUS Testaus- ja laboratorioalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 14.2.2012
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Testaus- ja laboratorioalaa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n testaus- ja laboratorioalalla toimivien jäsenyritysten palveluksessa oleviin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta yrityksen ylimpään johtoon tai näihin rinnastettaviin henkilöihin eikä yksittäisen toimipaikan johtajaan. Sopimus ei myöskään koske yrityksen keskusyksikössä tai vastaavassa elimessä työnantajan edustajina työsuhdeasioita hoitavia henkilöitä.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työnantajaosapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA:n sijasta Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry.

Vahvistamislautakunta on vahvistanut testaus- ja laboratorioalaa koskevan työehtosopimuksen yleissitovuutta vailla olevaksi päätöksellään nro 22/2009.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on yksi tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä toimiva yritys. Tämän yrityksen palveluksessa on yrityksestä saadun tiedon mukaan 120 sopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palkansaajajärjestö Pardia ry tai Ylemmät toimihenkilöt YTN ry eivät ole ilmoittaneet jäsenmääräänsä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden määrä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Testaus- ja laboratorioalan työehtosopimus on soveltamisalaltaan päällekkäinen yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen kanssa, joka on vahvistettu yleissitovaksi lautakunnan päätöksellä nro 12/2011 ja jonka sopijapuolina 1.5.2012 alkaneella sopimuskaudella ovat Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Ammattiliitto PRO ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sillä on yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamispiirissä yhdeksän jäsenyritystä, joiden palveluksessa on 317 sopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Kun lasketaan yhteen testaus- ja laboratorioalan työehtosopimuksen normaalisitovuuspiirissä olevien työntekijöiden määrä ja yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen normaalisitovuuspiirissä olevien työntekijöiden määrä, voidaan todeta, että testaus- ja laboratorioalan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelee vähintään 437 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä testaus- ja laboratorioalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (vähintään 437) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (120), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että testaus- ja laboratorioalan työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Anu Kangasjärvi

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Anu Kangasjärvi, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.