Sähköalan tes - energia - ICT - verkosto työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 3/2013
Päätöksen antopäivä: 28.02.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Energiateollisuus ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 08.05.2020
Voimaantulopäivämäärä: 06.05.2020
Päättymispäivämäärä: 31.03.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 3/2013
Antamispäivä 28.2.2013
Dnro 11256

TYÖEHTOSOPIMUS Sähköalan tes - energia - ICT - verkosto -työehtosopimus

Allekirjoitettu 20.12.2011
Voimaantulo 15.3.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Energiateollisuus ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevat työntekijät. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan myös Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevat työntekijät, jotka työskentelevät tietoliikenne-, informaatio-, verkostoteknologia- tai näihin olennaisesti liittyvillä sekä rinnastettavilla toimialoilla.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa on ollut toisena työnantajapuolena Palvelualojen työnantajat PALTA:n sijasta Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Energiateollisuudella on vuonna 2010 ollut 206 jäsenyritystä, joissa on ollut 5900 sopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on ilmoittanut, että sillä on ollut sopimuksen piirissä 38 jäsenyritystä, joissa on ollut 2033 sopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut, että sillä on työehtosopimuksen soveltamisalalla 1800 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon sekä jäähdytysliiketoiminnan alalla, televiestinnän alalla, sähkö- ja teleliikenneverkkojen rakentamisalalla sekä puhelinpalvelukeskusalalla. Sopijapuolilta saatujen tietojen perusteella sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon, jäähdytysliiketoiminnan sekä energiateollisuuteen kuuluvalla osalla sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentamisalaa voidaan arvioida työskentelevän noin 6000 työntekijää. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 2010 mukaan televiestinnän alalla, puhelinpalvelukeskusalalla ja ICT-alaan kuuluvalla osalla sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentamisalaa on työssä yhteensä noin 3100 työntekijää. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi siten työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismääräksi noin 9100.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä sähköalan tes - energia - ICT - verkosto -työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (9100) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (7933), voidaan todeta, että sähköalan tes - energia - ICT - verkosto -työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että sähköalan tes - energia - ICT - verkosto -työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 15.3.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.