Autoala toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 2/2013
Päätöksen antopäivä: 28.02.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Autoalan Keskusliitto ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 28.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 28.02.2020
Päättymispäivämäärä: 30.11.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 2/2013
Antamispäivä 28.2.2013
Dnro 11314

TYÖEHTOSOPIMUS Autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 2.12.2011
Voimaantulo 1.10.2011

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Autoalan Keskusliitto ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat Autoalan Keskusliitto ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevat tekniset toimihenkilöt edellyttäen, että he toimivat sopimuksen tarkoittamissa teknisissä tehtävissä tai teknisiä palvelutoimintoja palvelevissa tai tukevissa tehtävissä.

Sopimuksen soveltamisen piiriin kuuluvat myös katsastusalan yritysten ja niiden autoalan yrityksille palveluita tuottavien yritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt siten kuin sopimuksen liitteissä on sovittu.

Sopimuksen piiriin kuuluvat lisäksi henkilöt, jotka vakinaisesti toimivat työnantajan edustajana työntekijöihin nähden ja jotka työnantajalle kuuluvaa oikeutta ja valtaa käyttäen jakavat, johtavat, valvovat tai tarkkailevat työtä ottamatta säännöllisesti osaa itse työhön tai vaikkakin säännöllisesti mutta kuitenkin suhteellisen pienen osan työajastaan käyttävät muiden kuin tekniselle toimihenkilölle varsinaisesti kuuluvien töiden suorittamiseen, eivätkä milloinkaan osallistu työntekijäin urakka-ansioihin.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työntekijä-osapuolena oli Ammattiliitto Pro:n sijasta Toimihenkilöunioni TU ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Autoalan Keskusliiton ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen piirissä noin 700 jäsenyritystä, joissa on noin 2800 sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa työntekijää.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että liitolla on 1480 sopimuksen soveltamisalalla työskentelevää jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Autoalan toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta sovelletaan seuraavilla TOL 2008 luokituksen mukaisilla toimialoilla: henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa; henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa; kuorma-autojen ja muiden raskaiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa; matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pois lukien renkaat); moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa (pois lukien renkaat); moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa (pois lukien renkaat) sekä autokatsastus.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan mainituilla toimialoilla on yhteensä 12800 työssä olevaa toimihenkilöä. Saadun selvityksen perusteella voidaan arvioida tilastoiduista toimihenkilöistä noin yhden kolmasosan kuuluvan autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen soveltamisalaan.

Autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittamalla alalla voidaan näin ollen arvioida olevan työssä noin 4265 toimihenkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (4265) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (2800), voidaan todeta, että autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on jo yksistään tällä perusteella työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.10.2011 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.