Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 23/2012
Päätöksen antopäivä: 07.06.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto PRO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 07.03.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: Työntekijäliiton nimi aiemmin Suomen Rahoitus- ja Erityisalojen ammattiliitto SUORA ry

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 23/2012
Antamispäivä 7.6.2012
Dnro 11259

TYÖEHTOSOPIMUS Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus

Allekirjoitettu 21.11.2011
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan työehtosopimusta noudatetaan luottotieto- ja perintäyrityksissä. Sopimus ei koske yritysjohtajia, henkilöstöpäälliköitä, siivoojia, talonmiehiä ja muita työntekijöitä eikä kesäapulaisia.

Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Erityispalveluiden Työnantajaliitto ry ja työntekijäpuolena Ammattiliitto Suora ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ilmoituksen mukaan sillä on 9 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä yhteensä 1164 työntekijää.

Ammattiliitto Pro ry on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 677 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Luottotieto- ja perintäyritysten palveluksessa olevat työntekijät on tilastoitu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon toimialalle -82910 perintä- ja luottotietopalvelut-. Tilastokeskuksen vuoden 2009 työssäkäyntitilastosta ilmenevien tietojen perusteella työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi, että luottotieto- ja perintäalalla on työssä yhteensä vajaa 1440 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä luottotieto- ja perintäalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (vajaa 1440) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1164), voidaan todeta, että luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehto-sopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.3.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
Esittelijä Anna Tiainen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Anna Tiainen, p.0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Työntekijäliiton nimi aiemmin Suomen Rahoitus- ja Erityisalojen ammattiliitto SUORA ry

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.