Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 48/2012
Päätöksen antopäivä: 20.12.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Energiateollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry, Suomen Konepäällystöliitto ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Tekniikka ja terveys KTN ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
Allekirjoituspäivämäärä: 14.02.2023
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2023
Päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 48/2012
Antamispäivä 20.12.2012
Dnro 11255

TYÖEHTOSOPIMUS Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Allekirjoitettu 21.12.2011
Voimaantulo 1.5.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Energiateollisuus ry

Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry, Suomen Konepäällystöliitto ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Tekniikka ja terveys KTN ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Energiateollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten teknisten ja teollisuustoimihenkilöiden tehtäviin.

Energiateollisuus, Ammattiliitto Pro ja Suomen Konepäällystöliitto ovat sopineet, että Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL ry, Tekniikka ja Terveys KTN ry ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry voivat jälkikäteen liittyä energiateollisuuden toimihenkilösopimukseen. Tämän jälkeen Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL, Tekniikka ja Terveys KTN ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ovat liittyneet työehtosopimukseen 22.12.2011 allekirjoitetulla liityntäpöytäkirjalla.

Työehtosopimus korvaa aiemman sanannimisen työehtosopimuksen, jossa työntekijäpuolena olivat Toimihenkilöunioni TU ry ja Suomen Konepäällystöliitto.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Energiateollisuus on ilmoittanut, että sillä on yhteensä 220 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on työssä yhteensä noin 5000 työehtosopimuksen piirissä olevaa henkilöä.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla yhteensä 2450 työssäkäyvää jäsentä.

Suomen Konepäällystöliitto on ilmoittanut, että sillä on 900 jäsentä sopimusalalla.

Energiateollisuuden mukaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:llä on noin 450 jäsentä ja Tekniikka ja terveys KTN:llä noin 810 jäsentä sopimusalalla.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on ilmoittanut jäsenmääräkseen sopimusalalla 133.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä ei ole käytettävissä olevista tilastoista selvitettävissä.

Energiateollisuus on ilmoittanut, että sen jäsenyrityksissä on yhteensä noin 5000 alempaa toimihenkilöä ja noin 3800 ylempää toimihenkilöä. Ylempiin toimihenkilöihin sovelletaan Energiateollisuuden ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n välistä ylempiä toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta.

Sopijapuolilta saatujen arvioiden mukaan alalla on noin 20 järjestäytymätöntä työnantajaa ja että niiden palveluksessa on keskimäärin kahdesta neljään ylempää ja alempaa toimihenkilöä yhteensä. Tällä perusteella energiateollisuuden toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskevien työehtosopimusten alalla voidaan arvioida olevan yhteensä noin 60 järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevaa ylempää tai alempaa toimihenkilöä.

Järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa voidaan olettaa olevan ylempiä ja alempia toimihenkilöitä samassa suhteessa kuin heitä on Energiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä. Tällä perusteella työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi, että alalla on noin 35 järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevaa alempaa toimihenkilöä. Työehtosopimuksen tarkoittaman alan kokonaistyöntekijämäärä on siten noin 5035.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 5035) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 5000), voidaan todeta, että energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.5.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.